OS. MOZARTA 1/29 31-232 KRAKÓW
(+48) 607 345 792

Praca

Oferujemy pracę przy przygotowywaniu analiz oceny klinicznej leków

 

Wymagamy:

Dyspozycyjności, kreatywności, dokładności i sumienności w pracy, znajomości zasad EBM oraz wymogów, jakie muszą spełniać analizy względem wytycznych AOTM, dobrej znajomości obsługi komputera, szczególnie Word, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Preferujemy:

Osoby z wykształceniem wyższym, po kierunkach: biologia, farmacja, zdrowie publiczne, z doświadczeniem w opracowywaniu raportów HTA (w szczególności APD i AK).

Oferujemy:

Atrakcyjne warunki finansowe uzależnione od wyników pracy, dobrą atmosferę współpracy, system szkoleń, elastyczny czas i miejsce współpracy.

Oferujemy pracę przy przygotowywaniu analiz ekonomicznych dla oceny nowych leków

 

Wymagamy:

Dobrej znajomości języka angielskiego, dyspozycyjności, kreatywności, dobrej znajomości obsługi komputera, szczególnie bardzo dobrej znajomości programów Excel oraz Word, znajomości statystyki. Dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy w dziedzinie HTA i/lub znajomość systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

Preferujemy:

Osoby z wykształceniem matematycznym, statystycznym, ekonomicznym lub po zdrowiu publicznym.

Oferujemy:

Atrakcyjne warunki finansowe uzależnione od wyników pracy, dobrą atmosferę współpracy, system szkoleń, elastyczny czas i miejsce współpracy.