OS. MOZARTA 1/29 31-232 KRAKÓW
(+48) 607 345 792

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
z naszą firmą!

Centrum HTA
Sp. z o.o. OTM Sp. komandytowa

Os. Mozarta 1/29
31-232 Kraków

(+48) 607 345 792
centrumhta@centrumhta.com

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000 591 403
NIP: 944-224-98-76
REGON: 363 233 668