OS. MOZARTA 1/29 31-232 KRAKÓW
(+48) 607 345 792

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
z naszą firmą!

Centrum HTA Sp. z o.o.

Os. Mozarta 1/29
31-232 Kraków

(+48) 607 345 792
centrumhta@centrumhta.com

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000 380 259
NIP: 945-215-59-87
REGON: 121 472 900