OS. MOZARTA 1/29 31-232 KRAKÓW
(+48) 607 345 792

Nasza oferta

Centrum HTA zajmuje się usługami konsultingowymi dotyczącymi rynku farmaceutycznego w Polsce. Działalność firmy obejmuje szerokie spektrum usług doradczych dotyczących przede wszystkim przygotowywania raportów oceny efektywności klinicznej oraz ekonomicznej dla farmaceutyków oraz produktów medycznych.

PEŁNY RAPORT HTA

  • analiza problemu decyzyjnego
  • analiza efektywności klinicznej określonego preparatu w porównaniu z wybranymi komparatorami
  • analiza efektywności kosztów (opłacalności) określonego preparatu w porównaniu z wybranymi komparatorami
  • analiza finansowego wpływu decyzji o refundacji określonego leku na budżet płatnika publicznego w Polsce
  • analiza racjonalizacyjna

CHARAKTERYSTYKA segmentu rynku farmaceutycznego w Polsce

OPRACOWANIE DANYCH epidemiologicznych oraz kosztowych specyficznych dla warunków polskich

ANALIZA kliniczna

(przegląd systematyczny badań klinicznych)

ANALIZA finansowego wpływu decyzji o refundacji dla potrzeb aplikacji refundacyjnej dla leków generycznych

PEŁNOTEKSTOWE PUBLIKACJE

SZKOLENIA

EKSPERTYZY WSTĘPNE

PRZEPROWADZENIE I PRZYGOTOWANIE PANELU EKSPERTÓW

OPRACOWANIA TYPU RAPID REVIEW

PRZYGOTOWANIE ABSTRAKTÓW I PLAKATÓW KONFERENCYJNYCH

DORADZTWO REFUNDACYJNE

ANALIZY HTA OPRACOWYWANE SĄ PRZEZ ZESPÓŁ CENTRUM HTA Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ, W PEŁNI ZGODNIE Z WYMOGAMI:

Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu,

Wytycznych oceny technologii medycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), ogłoszonych Zarządzeniem Prezesa AOTMiT, Warszawa, sierpień 2016 (data publikacji 14 września 2016).

0
lat na rynku
0
pełnych raportów HTA
0
Specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

NASZE ATUTY

DOŚWIADCZENIE
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KONSULTINGU REFUNDACYJNEGO
g g
ELASTYCZNOŚĆ WE WSPÓŁPRACY Z NASZYMI KONTRAHENTAMI
OTWARTOŚC NA WSPÓŁPRACĘ I SUGESTIE ZAMAWIAJĄCEGO
WYSOKA JAKOŚĆ PRZYGOTOWYWANYCH ANALIZ
PEŁNA ZGODNOŚĆ ANALIZ Z WYMOGAMI METODOLOGICZNYMI ORAZ ZASADAMI PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI REFUNDACYJNEJ
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
WYSOKA JAKOŚC PRODUKTÓW W ROZSĄDNEJ CENIE

Centrum HTA Sp. z o.o. OTM Sp. komandytowa

Adres

Os. Mozarta 1/29
31-232 Kraków 

Telefon

(+48) 607 345 792

e-mail

centrumhta@centrumhta.com
pawel.kawalec@centrumhta.com