Centrum HTA

Centrum HTA Sp. z o.o. OTM Sp. komandytowa

jest profesjonalnym ośrodkiem analitycznym, zajmującym się przygotowywaniem analiz dotyczących oceny efektywności klinicznej oraz kosztowej procedur medycznych, w tym przede wszystkim leków; skupia się na ocenie wartości klinicznej i farmakoekonomicznej procedur medycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych: Medycyny Opartej na Dowodach Naukowych (EBM) oraz Oceny Technologii Medycznych (HTA).


Centrum HTA

oferuje swoje usługi bazując na wieloletnim doświadczeniu odnośnie oceny efektywności klinicznej oraz ekonomicznej procedur medycznych.


Centrum HTA Sp. z o.o. OTM Sp. komandytowa

zapewnia szybką realizację przedmiotowych analiz (raportów HTA), wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny. Gwarantujemy wykonanie wszystkich opracowań zgodnie z wymogami wiarygodności: wszystkie analizy, przygotowywane przez Centrum HTA są w pełni zgodne z wymogami, zawartymi w aktualnej wersji Wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) (zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2010 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 4 stycznia 2010 r. ws. wytycznych oceny świadczeń opieki zdrowotnej) oraz w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. ws. minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu.